newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

pożyczki dla firm

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oferuje obecnie przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego dwa rodzaje pożyczek:


1/ Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Fundusz Pożyczkowy EFS:

  • kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
  • maksymalny okres spłaty: do 60 miesięcy
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
  • oprocentowanie preferencyjne: od 0,5%

2/ Dla mikro, małych i średnich firm na pokrycie wydatków inwestycyjnych – POŻYCZKA ROZWOJOWA. W ramach Pożyczki Rozwojowej będą finansowane przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności m. in. poprzez:

- wprowadzanie innowacyjnych produktów, procesów oraz usług,

- rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

- inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

 

Maksymalna wartość pożyczki:
a) do 100 000,00 zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw

b) od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

·  oprocentowanie:

- preferencyjne od 0,29% w skali roku (na zasadach pomocy de minimis) dla mikroprzedsiębiorstw,

- na warunkach rynkowych od 1,29% dla małych i średnich przedsiębiorstw

brak dodatkowych opłat i prowizji
maksymalny okres spłaty: 7 lat (do 84 miesięcy od daty uruchomienia środków)
wkład własny nie jest wymagany
możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto, bez względu na to czy przedsiębiorstwo ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
adres:al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 10

tel. +48 71 736 63 08

e-mail: pozyczkiinwestycyjne@dawg.pl