newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

akademia przedsiębiorczości kobiet

 

loga_ue.jpg

 

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” realizowany jest przez Beneficjenta - Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości kobiet w powiatach: legnickim ziemskim, polkowickim, wołowskim, strzelińskim, kamiennogórskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, złotoryjskim i wałbrzyskim ziemskim
Całkowita wartość projektu: 3 916 837,44 zł
Kwota dofinasowania: 3 816 995,54 zł

Okres realizacji: styczeń 2017 r. do września 2018 r.
Efektem udzielonego wsparcia będzie rozwój przedsiębiorczości wśród 80 dolnośląskich kobiet.