newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

o agencji

DAWG sp. z o.o. - PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest  partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizujemy zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Spółka opracowała skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Pozyskując środki unijne na realizację celów statutowych, większość naszych usług świadczymy nieodpłatnie.

Od 2009 r.  Spółka działa w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadzorowanego przez PARP. Jest również certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. DAWG działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany Systemu Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 9001:2008

MISJA DAWG REALIZOWANA JEST W OPARCIU O DZIAŁY:

 • Dział Obsługi Inwestora i Eksportera
 • Dział Projektów Europejskich
 • Dział Administracji i Nieruchomości

NASZE DZIAŁANIA

DAWG jako spółka wyspecjalizowana w działaniach wspierających rozwój regionu prowadzi projekty głównie w następujących obszarach:

 • pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich
 • promocja inwestycyjna Dolnego Śląska
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców
 • organizacja misji gospodarczych
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP
 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP
 • pomoc  w rozpoczynaniu działalności i  prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)
 • doradztwo specjalistyczne dla firm ( inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia,konferencje, eveny
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
 • działania w obszarze ochrony środowiska

Z inicjatywy DAWG i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstał projekt „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje tereny 9 składowisk o łącznej powierzchni 21,19 ha. Obszary objęte zostały działaniami rekultywacyjnymi mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
adres: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

sekretariat: pok. 304
tel. +48 608 023 623
e-mail: biuro@dawg.pl