newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

pozyskiwanie inwestrów

Spółka DAWG - dział Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - zajmuje się kompleksową obsługą Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze pozyskiwania inwestorów, partnerów zagranicznych, promocji i rozwoju.

DCOIE jest przedsięwzięciem powstałym na bazie systemowego programu Ministra Gospodarki, który Agencja realizuje od 2012 roku, i stanowi istotny element działalności DAWG, kształtujący przedsiębiorczość i innowacyjność regionu, a także wpływający na wyrównywanie szans gospodarczych Dolnego Śląska.

Nasze działania wspierają: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Biuro Regionalne Dolnego Śląska w Brukseli, Wirtschaftsförderung Sachsen, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Wrocławski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska,s trefy ekonomiczne- WSSE Invest-Park, Legnicka SSE, Kamiennogórska SSE, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego, a także Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach w Kopenhadze, Sztokholmie, Ałmaty, Berlinie, Rzymie i New Delhi.

USŁUGI DLA JST:

 • obsługa wizyt inwestorów na terenach inwestycyjnych oraz konsulting
 • audyt terenów inwestycyjnych
 • promocja oferty inwestycyjnej w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych
 • opracowanie oferty inwestycyjnej i materiałów promocyjnych 
 • tworzenie, obsługa i administrowanie bazy danych ofert inwestycyjnych z regionu
 • działania proinwestycyjnych, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków finansowych na takie działania
 • uczestnictwo w inicjatywach i programach, w tym współfinansowanych ze środków UE, mających na celu promocję walorów inwestycyjnych JST
 • doradztwo i organizowanie szkoleń w zakresie systemów wspierania oraz dostępnych instrumentów finansowych skierowanych do samorządów terytorialnych
 • przygotowanie profesjonalnych prezentacji i ofert inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacja szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu obsługi inwestorów i technik prowadzenia negocjacji.
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie działalności promocyjnej oraz na rozwój terenów inwestycyjnych w ramach środków unijnych 

Nasze doradztwo inwestycyjne obejmuje:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych i doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania
 • opracowanie koncepcji projektu – sporządzanie fisz projektowych
 • opracowanie aplikacji o dofinansowanie w ramach dostępnych programów pomocowych
 • sporządzanie studiów wykonalności wg specjalnych wymogów, w tym analizy finansowe przedsięwzięć infrastrukturalnych
 • zarządzanie projektami, ewaluację działań oraz nadzór na etapie wykonawstwa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36

e-mail: coie@dawg.pl