newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

projekty dla samorządów

DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Z inicjatywy DAWG i UMWD powstał projekt „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Projekt ma charakter kompleksowy, objął tereny 9 składowisk o łącznej powierzchni 21,19 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Do projektu przystapiło 9 gmin województwa, które wraz z UMWD oraz DAWG sp. z o.o. powołały do życia spółkę o nazwie Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europjeską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi", działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".
Celem Projektu jest rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Składowiska odpadów, nawet już nieczynne, stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ mogą emitować niebezpieczne substancje do wszystkich jego komponentów. Dlatego nadrzędnym celem Projektu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów oraz edukację ekologiczną lokalnych społeczności. Projekt zakłada osiągnięcie ponadlokalnego efektu ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. Udziałowcy:

  • DAWG - 48 % udziałów 
  • Gmina Ziębice - 6,4% udziałów 
  • Gmina Mietków - 5,7% udziałów 
  • Gmina Miejska Zgorzelec - 5,7% udziałów 
  • Gmina Sulików - 5.7% udziałów 
  • Gmina Przemków - 5,7% udziałów 
  • Gmina Siechnice - 5,7 %udziałów 
  • Gmina Bystrzyca Kłodzka - 5,7% udziałów 
  • Gmina Polanica Zdrój - 5,7 % udziałów 
  • Gmina Sobótka - 5,7 % udziałów
 

DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI

15 gmin województwa dolnośląskiego przystąpiło do samorządowego projektu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wraz z zarządem województwa i Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w październiku 2015 roku gminy zawiązały celową spółkę pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji, która ma za zadanie pozyskanie środków i rewitalizację groźnych dla otoczenia składowisk. DPR jest kontynuacją Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, w ramach której zrekultywowano składowiska o łącznej powierzchni ponad 21 hektarów w gminach: Przemków, Mietków, Miejskiej Zgorzelec, Sulików, Polanica-Zdrój, Ziębice, Sobótka, Siechnice i Bystrzyca Kłodzka.

Dzięki wspólnemu działaniu na rekultywację gminnych składowisk samorządy ponownie mogą pozyskać dotacje- 65% z Funduszu Spójności w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 15% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizując zadanie samodzielnie nie miałyby szans na takie środki, które kończą się 2015 roku. Gminy, które ich nie pozyskają będą musiały samodzielnie ponieść cały koszt związany z rekultywacją. Na Dolnym Śląsku jest jeszcze 30 gmin, które borykają się z problemem nieczynnych składowisk.Udziałowcy:

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(parter, pok. 005, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 736 63 07
tel. + 48 71 736 63 00
e-mail: biuro@dawg.pl
e-mail: inkubator@dawg.pl