newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

wsparcie finansowe

ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Leasing operacyjny zwrotny to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla samorządów, bo nie jest kwalifikowany jako dług, a wydatek bieżący. Samorządy nie muszą wyzbywać się majątku, żeby zdobyć środki finansowe na planowane inwestycje. Mogą go upłynnić - nadal z niego korzystając - zabezpieczając jednocześnie swoje prawa do jego odkupu po upływie 5 czy 10 lat. Wykup wierzytelności-odmiana faktoringu pełnego - umożliwia realizację zaplanowanych inwestycji bez konieczności zaciągania kolejnego kredytu. Bank wykupuje faktury od wykonawcy inwestycji, natomiast jst samodzielnie lub poprzez powołaną spółkę celową- dokonuje spłat zadłużenia w dogodnych, uzgodnionych z bankiem terminach.

Mimo, że dla samorządu leasing czy wykup wierzytelności to kolejne zobowiązanie, takie transakcje są korzystne: odroczony jest termin regulowania zobowiązań, istnieje możliwość negocjacji warunków spłaty, zobowiązania z tytułu spłaty są neutralne - nie powodują wzrostu wskaźników zadłużenia, nie ma konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej do określonej wartości transakcji, a efektywne zarządzanie finansami pozwala wykorzystać w 100% potencjał i programy pomocowe.

Co ważne, wyleasingować można nie tylko nieruchomości, ale również np. sieci wodociągowe, gazowe czy inne aktywa. W ciągu trwania umowy leasingowej jednostka samorządu terytorialnego korzysta z majątku w ten sam sposób, może również go wydzierżawić bądź przeznaczyć nieruchomość na użytkowanie. Przez cały czas obowiązywania umowy jst wnosi opłaty leasingowe, a na koniec może skorzystać z prawa do odkupu nieruchomości, zgodnie z ustalonymi parametrami. Z kolei spłata wykupu wierzytelności może nastąpić w okresie do 15 lat, i może się rozpocząć nawet po trzech latach od zakończenia inwestyc

Wysoki poziom zadłużenia dolnośląskich samorządów sprawia, że wiele z nich nie ma szans na bankowe pożyczki i nie prowadzi niezbędnych inwestycji. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wraz z kancelarią CP Legal, umożliwia zdobycie środków metodami alternatywnymi dla klasycznego kredytu. Są to leasing operacyjny zwrotny oraz wykup wierzytelności. Z takiego rozwiązania skorzystały np. powiat kluczborski, gmina Wrocław czy spółka Wrocławskie ZOO.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Jak odblokować samorządowe inwestycje? DAWG proponuje: leasing i wykup wierzytelności szansą dla zadłużonych miast, gmin i powiatów.

- Nowy dworzec autobusowy wraz z Kluczborskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, nowe drogi czy odnawialne źródła energii (pompy ciepła i kolektory słoneczne) - to część inwestycji realizowanych przez Powiat Kluczborski ze środków pozyskanych z leasingu operacyjnego zwrotnego. Ta alternatywna dla klasycznego kredytu forma zdobycia pieniędzy na niezbędne projekty jest jeszcze nowością dla polskich samorządów. Jednak szybko może się to zmienić.

Powiat Kluczborski był drugim samorządem, który skorzystał z leasingu operacyjnego zwrotnego. Szlak przetarł Wrocław. W 2012 roku za trzy budynki w centrum miasta, w których siedziby mają różne wydziały magistratu, pozyskał ponad 82 mln zł. 10 letnia umowa leasingowa pozwala na dalsze ich użytkowanie, a po okresie spłacania rat, nieruchomości mogą wrócić do gminy.

- Śledziliśmy poczynania Wrocławia i nam było już nieco łatwiej - mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski. - Obawy były, głównie o to, jak organ nadzoru finansowego czyli Regionalna Izba Obrachunkowa potraktuje taki rodzaj zobowiązania, czy uzna je za dług i czy nie spowoduje to lawiny komplikacji, różnych postepowań. Ale przedsięwzięcie się powiodło, pozyskaliśmy finansowanie na dalsze inwestycje, radykalnie poprawiliśmy wskaźniki zadłużenia. Dzięki takiemu rozwijamy się i możemy myśleć o zdobywaniu kolejnych funduszy - dodaje starosta.

O leasingowych doświadczeniach Kluczborka starosta Pośpiech mówił burmistrzom i skarbnikom samorządowym podczas konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, która umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego pozyskanie funduszy na inwestycje z wykorzystaniem form alternatywnych dla klasycznego kredytu bankowego. W konferencji uczestniczyło ponad 30 samorządowców z Dolnego Śląska.

- Leasing operacyjny zwrotny to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla samorządów, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest liczony jako dług. Jest kwalifikowany jako wydatek bieżący - mówi Agnieszka Mąka, dyrektor zarządzający DAWG.

- Mimo, że dla jednostki samorządu terytorialnego leasing czy wykup wierzytelności to kolejne zobowiązanie, takie transakcje są korzystne: odroczony jest termin regulowania zobowiązań, istnieje możliwość negocjacji warunków spłaty, zobowiązania z tytułu spłaty są neutralne - nie powodują wzrostu wskaźników zadłużenia, nie ma konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej do określonej wartości transakcji, a efektywne zarządzanie finansami pozwala wykorzystać w 100% potencjał i programy pomocowe- dodaje Piotr Szczeciński z kancelarii prawnej CP Legal.

Samorządowcy przyznają, że to potrzebne i dobre rozwiązanie dla miast, gmin i powiatów.
- Radykalnie zaostrzone przepisy związane z gospodarką finansową w samorządach, nałożone ustawowo wskaźniki, nie pozwalają nam prowadzić inwestycji i sięgać po dodatkowe środki nowego okresu programowania, gdyż przy płynności finansowej jaką mamy jest to niemożliwe. Ta sytuacja wymusza na nas poszukiwanie nowych rozwiązań, bo podobnie jak w innych samorządach, mamy dużo niezbędnych inwestycji, które czekają w kolejce na realizację - mówi Beata Koziarska, skarbnik powiatu oławskiego.
- Często do takich pomysłów ciężko jest przekonać członków rady, ale leasingowanie nieruchomości to interesujące rozwiązanie szczególnie dla samorządów, które muszą się wyzbywać majątku by polepszyć wskaźniki zadłużenia i mieć szanse na jakiekolwiek kredyty na kolejne inwestycje - przyznaje Wiesława Dobrucka-Kazimierczak, skarbnik gminy Bardo.

Wśród dolnośląskich samorządów są takie, które balansują w okolicach dopuszczalnej przez przepisy granicy 60 proc. w relacji zadłużenia do dochodów. Dlatego, choć potrzebują więcej pieniędzy by móc się rozwijać, na kolejne bankowe pożyczki nie mają szans. To, jak przewidują specjaliści spowoduje, że alternatywne dla klasycznego kredytu formy pozyskania niezbędnych funduszy - leasing zwrotny nieruchomości czy wykup wierzytelności - będą się rozwijać i zyskiwać popularność wśród jst.
- Dzięki leasingowi operacyjnemu zwrotnemu samorządy nie muszą wyzbywać się swojego majątku, żeby zdobyć środki finansowe. Mogą upłynnić ten majątek (nadal z niego korzystając), zabezpieczając jednocześnie swoje prawa do jego odkupu po upływie np. 5 czy 10 lat. - mówi Agnieszka Mąka z DAWG. - Druga z możliwości, czyli wykup wierzytelności (odmiana faktoringu pełnego), polega na tym, że bank wykupuje faktury od wykonawcy inwestycji, natomiast jst/spółka celowa dokonuje spłat zadłużenia w dogodnych, uzgodnionych z bankiem terminach - mówi prezes DAWG. Dodaje, że takie formy pozyskiwania środków mogą stosować zarówno duże, jak i małe jednostki samorządowe.

Leasing zwrotny czy wykup wierzytelności są atrakcyjne zwłaszcza w perspektywie dostępu do środków unijnych z nowego rozdania 2014-20. Aby pozyskać fundusze z Unii Europejskiej, samorządy często muszą zainwestować część swoich własnych środków na realizację projektów inwestycyjnych.

– Co ważne, wyleasingować można nie tylko nieruchomości, ale również np. sieci wodociągowe, gazowe czy inne aktywa - mówi Piotr Szczeciński z CP Legal.

W przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości minimalny jego okres wynosi 5 lat. W ciągu trwania umowy leasingowej jednostka samorządu terytorialnego korzysta z majątku w ten sam sposób, może również go wydzierżawić bądź przeznaczyć nieruchomość na użytkowanie. Przez cały czas obowiązywania umowy jst wnosi opłaty leasingowe, a na koniec może skorzystać z prawa do odkupu nieruchomości, zgodnie z ustalonymi parametrami. W przypadku umowy na 10 lat jest to minimum 46% wartości nieruchomości, którą instytucja nabyła na początku transakcji. Z kolei spłata wykupu wierzytelności może nastąpić w okresie do 15 lat, a może się rozpocząć nawet po trzech latach od zakończenia inwestycji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(parter, pok. 005, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 736 63 07
tel. + 48 71 736 63 00
e-mail: inkubator@dawg.pl
e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl