newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

doradztwo

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie planowania strategicznego zawierające:

  • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  • wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe
  • lokalne programy rewitalizacji
  • zintegrowane strategie rozwoju obszarów wiejskich,
  • audyty i aktualizacje głównych dokumentów strategicznych
 

Oferujemy doradztwo inwestycyjne obejmujące:

  • analizę potrzeb inwestycyjnych i doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania
  • opracowanie koncepcji projektu - sporządzanie fisz projektowych
  • opracowanie aplikacji o dofinansowanie w ramach dostępnych programów pomocowych
  • sporządzanie studiów wykonalności wg specjalnych wymogów, w tym analizy finansowe przedsięwzięć infrastrukturalnych
  • zarządzanie projektami, ewaluacja działań oraz nadzór na etapie wykonawstwa
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(parter, pok. 005, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 736 63 07
tel. + 48 71 736 63 00
e-mail: biuro@dawg.pl
e-mail: inkubator@dawg.pl