newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

strefa eksportera

eksporter_2.jpg 

PROWADZIMY EKSPORTERÓW DO CELU

Witamy w Strefie Eksportera Działu Obsługi Inwestora i Eksportera Spółki DAWG.

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera zajmuje się kompleksową obsługą eksporterów, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność eksportową. DOIiE jest przedsięwzięciem powstałym na bazie systemowego programu Ministra Gospodarki, który Agencja realizuje od 2012 roku, i stanowi istotny element działalności DAWG, kształtujący przedsiębiorczość i innowacyjność regionu, a także wpływający na wyrównywanie szans gospodarczych Dolnego Śląska.

Naszym zadaniem jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich firm poprzez kompleksowe usługi dotyczące planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski, jak również aktualne i obszerne informacje o warunkach dostępu do rynków zagranicznych i funkcjonowania na wybranych rynkach.

Eksporterom, a także przedsiębiorcom zamierzającym rozszerzyć swoją dzialaność o nowe, międzynarowowe rynku zbytu oferujemy:

 • komponent teleadresowy z bazy kompass
 • dostęp do biblioteki informacji
 • organizacja misji gospodarczych
 • organizacja szkoleń
 • kojarzenie partnerów
 • sprawdzanie kontrahentów
 • analiza rynku docelowego pod kątem produktu/usługi
 • opracowanie strategii rozwoju eksportu
 • doradztwo eksportowe
 • udział w targach
 • marketing na rynkach zagranicznych
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Nasze działania wspierają:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Biuro Regionalne Dolnego Śląska w Brukseli
 • Wirtschaftsforderungn Sachsen
 • 48 Wydziałów Promocji i Handlu przy Ambasadach w Kopenhadze, Sztokholmie, Ałmaty, Berlinie, Rzymie i New Dehli

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław
e-mail: dcoie@dawg.pl, coie@dawg.pl

Dominika Rawecka
e-mail: dominika.rawecka@dawg.pl, tel. +48 784 449 499
Anna Bardakova
e-mail: anna.bardakova@dawg.pl, tel. +48 784 038 009