newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

informacja i doradztwo

Od 2009 roku w DAWG sp. z o.o. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny KSU dla przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wspieramy wszelkie inicjatywy biznesowe oraz pro-biznesowych świadcząc usługi doradcze i informacyjne.
Diagnozujemy potrzeby i wskazujemy najlepszą ścieżkę postępowania i odpowiednie rozwiązania dla poszczególnych przedsięwzięć.
Czas trwania usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem, na podstawie diagnozy potrzeb biznesowych.

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z poszczególnych etapów, obejmujących:

 • diagnozę potrzeb klienta (ETAP I)
 • wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania oraz standardami świadczenia usług doradczych (ETAP II)

ETAP I polega na ustaleniu potrzeb klienta oraz najważniejszych problemów dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej lub identyfikacji problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

ETAP II polega na udzieleniu klientowi doradztwa, zgodnie z rekomendowanymi działaniami, wynikającymi ze zdiagnozowanych potrzeb klienta dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej i problemów przyszłego przedsiębiorcy. Usługa może zostać wykonana przez konsultanta dokonującego diagnozy potrzeb klienta lub ewentualnie przez konsultanta specjalizującego się w danej dziedzinie (np. prawnej, podatkowej, marketingowej czy finansowej).

Produktem usługi doradczej dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i efektem pracy doradcy, w zależności od potrzeb będzie m.in.:

 • określenie branży, wielkości, formy prowadzonej działalności zgodnie z profilem działalności zakładanej przez klienta, które zostaną umieszczone we wniosku rejestracyjnym
 • wskazanie niezbędnych dokumentów wymaganych do prowadzenia działalności, pomoc 
 • w złożeniu wniosku o koncesję, licencję, zezwolenie itp.
 • zdefiniowanie silnych i słabych stron działalności oraz szans i zagrożeń
 • przygotowanie wniosku kredytowego, wniosku o pożyczkę itp.
 • przygotowanie rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia planowanej działalności, przy optymalnych źródłach finansowania
 • przygotowanie biznesplanu przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta
 • przyjęcie działań reklamowych i marketingowych nowego przedsiębiorcy oraz określenie niezbędnych działań wizerunkowych nowego przedsiębiorcy
 • uzasadnienie wyboru przez klienta formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • wybór PKD, formy opodatkowania oraz sposobu prowadzenia księgowości przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta
 • przygotowanie wniosku o rejestrację działalności
 • wypełniony formularz CEIDG 1/dokonanie wpisów zmieniających w bazie CEIDG
 • wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP i podpisu elektronicznego w rejestracji oraz korzystaniu z usług platformy ePUAP
 • inne wynikające z procesu doradztwa.

Ważne! Co musisz wiedzieć rozpoczynając działalność gospodarczą:

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

http://www.zus.pl/files/Dni_ubezpieczonego_Prowadzisz%20lub%20b%C4%99dziesz%20prowadzi%C5%82%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85.pdf

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/Przewodnik_dla_rozpoczynajacych_dzialalnosc.pdf

CEIDG 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06

IZBA SKARBOWA / URZĄD SKARBOWY

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/informacje-podstawowe   ABC PODATKÓW 

INNE

http://www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/252274,Formy-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej.html

http://www.pup-wroclaw.pl/artykul/681,dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej.html

http://www.pup-wroclaw.pl/dla-szukajacych/aktualnosci,460,zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie.html

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/

https://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/135-korzysci-i-koszty-prowadzenia-firmy

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław


tel. + 48 71 736 63 10

e-mail: agnieszka.maka@dawg.pl
e-mail: inkubator@dawg.pl