newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

małe i średnie przedsiębiorstwa

POPROWADZIMY CIĘ KROK PO KROKU

Firmom sektora MŚP oferujemy wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferujemy m.in.:

  • konsultacje dotyczące rozszerzenia lub zmiany profilu działalności 
  • analizę SWOT działalności (mocne strony przedsięwzięcia, słabe strony, szanse i zagrożenia) 
  • analizę form i źródeł finansowania działalności 
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu 
  • szkolenia, doradztwo biznesowe 
  • udział w wydarzeniach gospodarczych- targach,misjach, konferencjach i sympozjach 
  • pomoc w rozpoczęciu i rozwoju działalności eksportowej 
  • organizację eventów 
  • sale konferencyjne, szkoleniowe i pomieszczenia biurowe 
  • przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych

Usługi świadczone są przez konsultantów podczas bezpośrednich spotkań w siedzibie DAWG we Wrocławiu, jak i w dowolnie wskazanym przez klienta miejscu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
(parter, pok. 005, siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości DAWG)

tel. + 48 71 736 63 00
e-mail: biuro@dawg.pl