newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

zamówienia publiczne

09 / 05 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.   Informacja_o_wyborze_122_ZIT_WrOF_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:

„Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.

 

Informacja_o_wyborze_122_ZIT_WrOF_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.   I nformacja_o_wyborze_121_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

 

Informacja_o_wyborze_121_materialy_biurowe

29 / 04 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”.  ...

29 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”.

 

Zalacznik_nr_1-Formularz_ofertowy_122_ZIT_MB

Zapytanie_ofertowe_1.2.2_Innowacyjne_przedsiebiorstwa-ZIT

29 / 04 / 2019
Zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:  „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”...

29 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:  „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”


Zalacznik nr1 Formularz ofertowy 121 horyzont MB

Zapytanie ofertowe 1.2.1 Innowacyjne przedsiebiorstwa

23 / 04 / 2019
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny. Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.2.1    

23 / 04 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.2.1

 

 

23 / 04 / 2019
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF. Załącznik - INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.2.

23 / 04 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.

Załącznik - INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.2.

10 / 04 / 2019
Zapytania ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF. Załączniki: - zapytanie_ofertowe__ZIT_WrOF_V_nabor - Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_V_nabor

10 / 04 / 2019

zapytania ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF.
Załączniki:
- zapytanie_ofertowe__ZIT_WrOF_V_nabor
- Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_V_nabor

10 / 04 / 2019
Zapytanie Ofertowe _

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – Konkurs horyzontalny. Załączniki: Zapytanie_ofertowe Formularz_ofertowy_konkurs horyzontalny V nabór  

10 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe _

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – Konkurs horyzontalny.

Załączniki:

 

26 / 02 / 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al.Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. "Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok".  1. Nazwa zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.  2. Opis zamówienia:  Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości.  3. Miejsce realizacji: Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa...

26 / 02 / 2019

zapytanie ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al.Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. "Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok". 


1. Nazwa zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. 
2. Opis zamówienia: 
Wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości. 
3. Miejsce realizacji:
Siedziba DAWG sp. z o.o. we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5
4. Termin realizacji:
Kwiecień/maj 2018 r. 
5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności:
Wynagrodzenie płatne przelewem po realizacji usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
6. Po złożeniu ofert, zawierających cenę, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi przez Zamawiającego Wykonawcami. 
7. Sposób i termin składania ofert:
mailem na adres: fk@dawg.pl do dnia 12.03.2019