newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą w jego imieniu i na jego rzecz.

Dolny Śląsk

zamówienia publiczne

06 / 03 / 2020
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – EDYCJA III” w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.     Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_Partnera_8-5

06 / 03 / 2020

wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – EDYCJA III” w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na_Partnera_8-5

07 / 02 / 2020
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z...

07 / 02 / 2020

ogłoszenie otwartego naboru partnera

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla
Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544 z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020),

 

Ogloszenie_otwartego_naboru_na_Partnera_DAWG

Formularz_oferty_WZOR

09 / 05 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.   Informacja_o_wyborze_122_ZIT_WrOF_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:

„Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.

 

Informacja_o_wyborze_122_ZIT_WrOF_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.   I nformacja_o_wyborze_121_materialy_biurowe

09 / 05 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

 

Informacja_o_wyborze_121_materialy_biurowe

29 / 04 / 2019
zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”.  ...

29 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu: „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”.

 

Zalacznik_nr_1-Formularz_ofertowy_122_ZIT_MB

Zapytanie_ofertowe_1.2.2_Innowacyjne_przedsiebiorstwa-ZIT

29 / 04 / 2019
Zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:  „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”...

29 / 04 / 2019

zapytanie ofertowe - materiały biurowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu:  „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowację”


Zalacznik nr1 Formularz ofertowy 121 horyzont MB

Zapytanie ofertowe 1.2.1 Innowacyjne przedsiebiorstwa

23 / 04 / 2019
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny. Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.2.1    

23 / 04 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-konkurs horyzontalny.

Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.2.1

 

 

23 / 04 / 2019
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF. Załącznik - INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.2.

23 / 04 / 2019

wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamieszczenia w prasie ogłoszenia o piątym naborze wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo–rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF.

Załącznik - INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_1.2.2.

10 / 04 / 2019
Zapytania ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF. Załączniki: - zapytanie_ofertowe__ZIT_WrOF_V_nabor - Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_V_nabor

10 / 04 / 2019

zapytania ofertowe

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 3a-5, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dotyczącego V naboru do projektu: „ Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF.
Załączniki:
- zapytanie_ofertowe__ZIT_WrOF_V_nabor
- Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_ZIT_V_nabor