Szkolenie „Zarządzanie prawami własności przemysłowej w praktyce – jak skutecznie zabezpieczyć swoją przewagę technologiczną oraz chronić markę swojego produktu, celem podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym”, Wrocław 21.05.2024 r.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr zaprasza firmy z Dolnego Śląska i województwa opolskiego na bezpłatne szkolenie stacjonarne Zarządzanie prawami własności przemysłowej w praktyce – jak skutecznie zabezpieczyć swoją przewagę technologiczną oraz chronić markę swojego produktu, celem podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podczas szkolenia zostanie omówiona możliwość uzyskania dofinansowania kosztów urzędowych zgłoszenia znaków towarowych dla małych i średnich firm w ramach programu SME fund (https://www.euipo.europa.eu/pl/discover-ip/sme-fund).

Plan szkolenia:

8.30 – 9.00 – rejestracja/kawa na powitanie

9.00 – 10.30 – Cześć I szkolenia – PATENT A MOŻE WZÓR UŻYTKOWY?

Na jakiego typu rozwiązania można uzyskać ochronę i jakie dobrać do tego rodzaje praw własności przemysłowej. O czym trzeba pamiętać, aby nie stracić możliwości uzyskania praw wyłącznych. Jakie kategorie wynalazków wyłączone są spod ochrony. Procedury uzyskiwania ochrony w kraju i za granicą.

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.15 – Cześć II szkolenia – ZNAKI TOWAROWE A WZORY PRZEMYSŁOWE

Marka firmy, a marka produktu. Kiedy warto zgłosić oznaczenie do ochrony, a kiedy lepiej tego nie robić. W jaki sposób ochronić wygląd produktu.

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – Cześć III szkolenia – KOSZTY PROCEDUR I MOŻLIWE DOFINANSOWANIE

Jakie są koszty uzyskania ochrony patentowej oraz na znaki towarowe w Polsce oraz za granicą. Obniżki kosztów zgłoszeniowych dla mikro przedsiębiorców przed Europejskim Urzędem Patentowym. Możliwości uzyskania dofinansowania kosztów urzędowych zgłoszenia znaków towarowych dla małych i średnich firm w ramach programu SME fund.

Dyskusja i podsumowanie.

Data szkolenia:

21.05.2024 r. (wtorek) w godzinach 9.00 – 14.00.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie stacjonarne w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 48A, Wrocław (teren kampusu głównego PWr).

Zgłoszenie na szkolenie:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, proszę wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, email kontaktowy, nazwa firmy, NIP firmy) na adres email: marcin.haremza@pwr.edu.pl.

Z jednej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby, decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie uczestnictwa emailem.

Termin zgłaszania się mija 17.05 (piątek) o godz. 12.00.

Prelegenci:

Katarzyna Paprzycka, rzecznik patentowy

Partner spółki TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka. Absolwentka biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. W swojej ponad 15-letniej praktyce rzecznika patentowego specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedzin nauk przyrodniczych, w szczególności z chemii, biotechnologii, farmacji oraz mechaniki, jak również w badaniach patentowych.Od 2005 roku pracuje w zespole rzeczników patentowych jednej z największych uczelni technicznych w Polsce. Konsultantka regionalnego Ośrodek Informacji Patentowej we Wrocławiu. Prelegentka licznych konferencji i seminariów w zakresie własności intelektualnej.

Maciej Czarnik, rzecznik patentowy

Partner i współzałożyciel spółki TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka. Absolwent biologii i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polski i europejski rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym. Specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny nauk life sciences. W latach 2004-2011 pracował w centrum transferu technologii jednego z największych uniwersytetów w Polsce, a w latach 2010-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora centrum rozwoju leków, a w latach 2018-2023 pełnił tam funkcję specjalisty ds. praw własności intelektualnej.