Wstrzymanie naboru do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator informuje, iż w dniu 06.12.2021 r. o godzinie 12:25, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru z dnia 22.11.2021 r. WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  189 025,00 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 150 000,00 PLN, co stanowi 126 % jej wykorzystania.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1.

DAWG/DPE/8.6-2/1920/2021

20

3 850,00

30.11.2021

2.

DAWG/DPE/8.6-2/1921/2021

20

4 830,00

30.11.2021

3.

DAWG/DPE/8.6-2/1922/2021

20

4 800,00

30.11.2021

4.

DAWG/DPE/8.6-2/1923/2021

20

14 224,00

30.11.2021

5.

DAWG/DPE/8.6-2/1924/2021

20

3 850,00

30.11.2021

6.

DAWG/DPE/8.6-2/1925/2021

20

19 998,00

30.11.2021

7.

DAWG/DPE/8.6-2/1926/2021

20

2 400,00

30.11.2021

8.

DAWG/DPE/8.6-2/1927/2021

20

24 997,00

30.11.2021

9.

DAWG/DPE/8.6-2/1928/2021

20

5 000,00

30.11.2021

10.

DAWG/DPE/8.6-2/1929/2021

20

2 000,00

30.11.2021

11.

DAWG/DPE/8.6-2/1930/2021

20

15 000,00

30.11.2021

12.

DAWG/DPE/8.6-2/1931/2021

20

4 400,00

30.11.2021

13.

DAWG/DPE/8.6-2/1932/2021

20

1 750,00

30.11.2021

14.

DAWG/DPE/8.6-2/1933/2021

20

24 000,00

30.11.2021

15.

DAWG/DPE/8.6-2/1934/2021

20

4 970,00

30.11.2021

16.

DAWG/DPE/8.6-2/1935/2021

20

4 900,00

30.11.2021

17.

DAWG/DPE/8.6-2/1936/2021

20

3 010,00

01.12.2021

18.

DAWG/DPE/8.6-2/1937/2021

20

9 380,00

01.12.2021

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1

DAWG/DPE/8.6-2/1938/2021

20

3 500,00

03.12.2021

2

DAWG/DPE/8.6-2/1939/2021

20

2 695,00

03.12.2021

3

DAWG/DPE/8.6-2/1940/2021

20

2 751,00

03.12.2021

4

DAWG/DPE/8.6-2/1941/2021

20

10 000,00

03.12.2021

5

DAWG/DPE/8.6-2/1942/2021

20

11 920,00

03.12.2021

6

DAWG/DPE/8.6-2/1947/2021

20

4 800,00

06.12.2021

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu.