Sprostowanie dotyczące wstrzymania naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I IC PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Informujemy, że ze względów technicznych uległa zmianie godzina wstrzymania naboru przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w dniu 05.05.2021 r. z godz. 08:10:00 na 08:01:53. Wnioski przyjęte po godz. 08:01:53 zostały odrzucone z uwagi na wyczerpanie alokacji.