praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie COVID

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na Konferencję online nt. istniejących instrumentów wsparcia polskiego eksportu

Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid

Konferencja odbędzie się online (ZOOM)
10 grudnia 2020
godz. 10.00-14.00

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Uczestnicy uzyskają informacje o:

• możliwościach uzyskania wsparcia finansowego
• pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych
• wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych


Informacje przekażą przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych.

LINK DO REJESTRACJI