Podsumowanie 2023 roku

To ten moment, kiedy chcielibyśmy podzielić się z Wami podsumowaniem minionego roku. Był to dla nas niesamowity okres, pełen wyzwań, sukcesów i inspirujących doświadczeń.

W 2023 roku przede wszystkim:

·        oficjalnie otworzyliśmy Inkubator Przedsiębiorczości triQube,

·        zrealizowaliśmy cykl Dolnośląskich Śniadań Biznesowych dla MŚP,

·        otrzymaliśmy nagrody – Made in Poland i Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju,

·        odbyliśmy misje gospodarcze m.in. do Amsterdamu, Norwegii czy Korei Południowej,

·        przyjęliśmy gości m.in. z Macedonii Północnej, Szwajcarii, Czech, Niemiec, Ukrainy, a także radców handlowych z całego świata,

·        pogłębiliśmy relacje i nawiązaliśmy nowe współprace,

·    byliśmy partnerem w ważnych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym, takich jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Forum Gospodarcze Brandenburgia-Dolnyśląsk, Dolnośląskie Forum Gospodarcze, Forum Inteligentnego Rozwoju, Internetional Networking Meetings,

·         organizowaliśmy spotkania dla sektora MŚP i webinary dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem czeskim, włoskim i amerykańskim,

·         pozyskaliśmy środki na nadchodzące lata, które już wkrótce trafią do dolnośląskich przedsiębiorców.

Ponadto, zakończyliśmy projekty współfinansowane ze środków UE:

·    „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – udzieliliśmy bezzwrotnych dotacji dla ludzi młodych do 30 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego. Działalność gospodarczą założyło 129 osób, łącznie otrzymali oni środki w wysokości 4.646.000,00 zł.

·   „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III edycja” – objęliśmy wsparciem 168 osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawcy. Kwota jaka została bezpośrednio wykorzystana na całe wsparcie dla naszych uczestników to 1.664.996,00 zł.

·    „Pożyczka na Rozwój” – przyznaliśmy pożyczki, które trafiły do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami wywołanymi epidemią COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw. Do przedsiębiorców trafiło finansowanie w łącznej wysokości 3.132.250,00 zł.

·     „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” – przekazaliśmy dolnośląskim MŚP, w ramach projektu 26 grantów na realizację usług naukowo badawczych na łączną kwotę dofinansowania 4.800.000,00 zł.

Dziękujemy Wszystkim za każdy wspólny projekt, poświęcony czas i wysiłek wniesiony w nasze działania. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa.