Ogłoszenie o zakończeniu IV naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Lider Projektu informuje, iż w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 08:12 ZAKOŃCZYŁ przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu w IV NABORZE do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Wnioski, które zostaną złożone/wpłyną do Grantodawcy po zakończeniu naboru zostaną uznane za złożone po terminie i nie będą podlegać ocenie zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.