Ogłoszenie o zakończeniu I naboru wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Lider Projektu informuje, iż w dniu 06.05.2022 r. o godzinie 12:17:35 ZAKOŃCZYŁ przyjmowanie wniosków o powierzenie grantu w I NABORZE do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Wnioski, które zostaną złożone/wpłyną do Grantodawcy po zakończeniu naboru zostaną uznane za złożone po terminie i nie będą podlegać ocenie zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym.

Jednocześnie informujemy, iż termin II NABORU wniosków o powierzenie grantu zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.