Ogłoszenie o wydłużeniu terminu oceny wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej informuje, że zgodnie z zapisami §10 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym wydłuża termin oceny wniosków złożonych w ramach I naboru przeprowadzonego w terminie 25.04.2022r. – 06.05.2022r. do dnia 28.06.2022r.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.