Ogłoszenie o wydłużeniu terminu oceny wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.  informuje, że zgodnie z zapisami §10 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” wydłuża termin oceny wniosków złożonych w ramach II naboru zakończonego w dniu  06.07.2022r.  do dnia  09.09.2022r.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.