Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator informuje, iż w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 13:50, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru z dnia 13.01.2022 r. WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  202 390,30 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 153 616,15 PLN, co stanowi 128,32 % jej wykorzystania.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1.

DAWG/DPE/8.6-2/2014/2022

30

6790,00

2022-01-21

2.

DAWG/DPE/8.6-2/1996/2022

20

3 850,00

2022-01-21

3.

DAWG/DPE/8.6-2/1997/2022

20

4 900,00

2022-01-21

4.

DAWG/DPE/8.6-2/1998/2022

20

4 690,00

2022-01-21

5.

DAWG/DPE/8.6-2/1999/2022

20

4 900,00

2022-01-21

6.

DAWG/DPE/8.6-2/2000/2022

20

4 431,00

2022-01-21

7.

DAWG/DPE/8.6-2/2001/2022

20

25 000,00

2022-01-21

8.

DAWG/DPE/8.6-2/2002/2022

20

24 500,00

2022-01-21

9.

DAWG/DPE/8.6-2/2003/2022

20

3 500,00

2022-01-21

10.

DAWG/DPE/8.6-2/2004/2022

20

24 990,00

2022-01-21

11.

DAWG/DPE/8.6-2/2005/2022

20

4 999,40

2022-01-21

12.

DAWG/DPE/8.6-2/2006/2022

20

2 400,00

2022-01-21

13.

DAWG/DPE/8.6-2/2007/2022

20

4 800,00

2022-01-21

14.

DAWG/DPE/8.6-2/2008/2022

20

4 800,00

2022-01-21

15.

DAWG/DPE/8.6-2/2009/2022

20

4 800,00

2022-01-21

16.

DAWG/DPE/8.6-2/2010/2022

20

5000,00

2022-01-21

17.

DAWG/DPE/8.6-2/2011/2022

20

5000,00

2022-01-21

18.

DAWG/DPE/8.6-2/2012/2022

20

3406,90

2022-01-21

19.

DAWG/DPE/8.6-2/2013/2022

20

3850,00

2022-01-21

20.

DAWG/DPE/8.6-2/2015/2022

20

4 970,00

2022-01-21

21.

DAWG/DPE/8.6-2/2016/2022

20

4 160,00

2022-01-21

22.

DAWG/DPE/8.6-2/2017/2022

20

2 100,00

2022-01-21

 

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LP

NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Suma punktów premiujących

Kwota wnioskowanego wsparcia

DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

1

DAWG/DPE/8.6-2/2018/2022

20

3 668,00

2022-01-21

2

DAWG/DPE/8.6-2/2019/2022

20

2 205,00

2022-01-24

3

DAWG/DPE/8.6-2/2020/2022

20

3 680,00

2022-01-24

4

DAWG/DPE/8.6-2/2024/2022

20

10 000,00

2022-01-25

5

DAWG/DPE/8.6-2/2025/2022

20

25 000,00

2022-01-26

 

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl