Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. z o.o.  informuje, że W DNIU 18-03-2022 O GODZINIE 14:24 z uwagi na wyczerpanie puli środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMSP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wrocławskiego ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY