Ogłoszenie o naborze biznesplanów Uczestników projektu I grupy szkoleniowej nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje o naborze biznesplanów Uczestników I grupy szkoleniowej Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.