Ogłoszenie o naborze biznesplanów Uczestników projektu II grupy szkoleniowej – POWR.01.02.01-02-0011/20

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje o naborze biznesplanów Uczestników II grupy szkoleniowej Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.