Ogłoszenie o korekcje wartość alokacji przeznaczonej na dofinansowanie do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o.  informuje, iż po przeanalizowaniu dotychczas zawartych w projekcie grantowym umów oraz po ustaleniu całkowitej wartości środków wykorzystanych w dotychczasowych naborach, koryguje wartość alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach IV naboru przeprowadzonego w dniu 30.09.2022 r.  do kwoty 486 509,02 złote.

Szczegóły naboru dostępne na stronie Projektu.