Ogłoszenie o I naborze formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczyna w dniu 18.10.2021 r. o godzinie 08:00 pierwszy nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”.

Nabór potrwa do 17.11.2021 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia pierwszego naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 40 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty dostępne są na naszej stronie:

Zapraszamy do udziału!

Kontakt do Biura Projektu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.:

Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

e-mail: power@dawg.pl

tel. 885 500 091

tel. 608 369 400