Ogłaszamy nabór do Projektu 7.4.A

W dniu 24.06.2024 r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpocznie nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu 7.4.A „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Lider Projektu), Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Nabory będą prowadzone równomiernie przez cały okres projektu, a już dziś zapraszamy do zapoznania się z naszym Harmonogramem naborów na 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze:

dla subregionu wrocławskiego,

dla subregionu wałbrzyskiego,

dla subregionu legnickiego.