Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych przyjętych w X naborze do Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza listę rankingową po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych przyjętych w X naborze do Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.