Lista osób zakwalifikowanych do Projektu POWR.01.02.01-02-0011/20 – nabór nr X

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza Listę osób zakwalifikowanych do Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – X nabór w ramach projektu POWR.01.02.01-02-0011/20.


Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.