Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania grupa nr VI – POWR.01.02.01-02-0011/20

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza listę osób zakwalifikowanych do dofinansowania – grupa VI w ramach Projektu  „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – POWR.01.02.01-02-0011/20.

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.