Konkurs „Grunt na medal” 2023 – edycja jubileuszowa

Informujemy, że 1 marca 2023 roku rozpocznie się X jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023 organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.  Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem Konkursu będzie wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, co zwiększy ich szansę na pozyskanie inwestorów.

Istotną korektą jakościową, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

„W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu. Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Udział w kolejnej edycji konkursu to ponowna szansa na promocję gminy jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a więc wyjątkowej możliwości pozyskania znaczących inwestorów. Wszyscy wiemy, że nowe inwestycje to duży krok w kierunku rozwoju gminy, poprawy jakości życia jej mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Pragniemy, aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, dlatego będziemy prosić Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów naszego regionu o zgłaszanie terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH oraz Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom, a także będą promowane w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i Urząd Marszałkowski. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Udział JST w konkursie jest znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu.  

Od 2005 roku udało nam się wspólnie przeprowadzić dziewięć edycji konkursu, dzięki któremu zidentyfikowaliśmy oferty gmin prezentujące najlepsze tereny inwestycyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele tych terenów inwestycyjnych z sukcesem zostało zagospodarowane zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. 

 

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach.