IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej informuje o zakończeniu 2021 przyjmowania zgłoszeń do udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Konkurs jest organizowany przez Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Centrum Obsługi Inwestora DAWG sp. z o.o. pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.
Do udziału zostały zgłoszone 18 terenów inwestycyjnych z 12 dolnośląskich JST.
Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce