Informacja o wyborze Partnera

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej informuje o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr rpds.01.02.01-ip.01-02-421/21 dla działania 1.2 innowacyjne przedsiębiorstwa, poddziałanie 1.2.1 innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, typ 1.2.c.b usługi dla przedsiębiorstw – „bon na innowacje” regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja do pobrania