Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zyskuje kolejne narzędzia do wspierania MMŚP!

Dziś Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. podpisał z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie wspierania dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie polegać na udzielaniu poręczenia zapłaty wadium w zamówieniach publicznych przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy.

– Nasza Spółka będzie pośredniczyć w kontakcie między przedsiębiorcą a DFG – zwłaszcza na etapie przedstawiania oferty DFG oraz zawierania umowy. DAWG będzie też informował przedsiębiorców o aktualnej ofercie DFG i ułatwiał im kontakt z Funduszem – mówi Michał Rado, Prezes Dolnośląskiej Agencji WspółpracyGospodarczej.

– Zawarcie umowy podyktowane było misją i wizją obu spółek – DAWG świadczy profesjonalne usługi doradztwa i pośrednictwa finansowego, a DFG specjalizuje się w udzielaniu poręczeń wadialnych za zobowiązania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska dodaje Tomasz Bajsarowicz, Prezes Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego.