Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Odbywające się w ostatnim czasie spotkanie z partnerami regionalnymi PAIH zgromadziło przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych, Urzędów Marszałkowskich, Agencji Rozwoju Regionalnego i innych podmiotów świadczących wsparcie dla biznesu we wszystkich regionach Polski. Podczas wydarzenia podsumowano najważniejsze obszary współpracy PAIH z partnerami regionalnymi, a także szeroko mówiono o certyfikacji Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, jaka została przeprowadzona pod koniec 2023 roku. Certyfikowane podmioty otrzymały dyplomy potwierdzające jakość świadczonych usług, w tym również Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera znajdujące się w strukturach DAWG. Ponadto przyznano również nagrody dla pracowników COIE z najdłuższym stażem.