Badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok

.