Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja III

„W związku z ogłoszonymi w dniu 26 kwietnia 2021 r. dokumentami projektu i dokumentami rekrutacyjnymi do projektu, uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2021 r. dokonano częściowej aktualizacji dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy o zapoznanie się z ich aktualizacją. Jednocześnie informujemy, że termin rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych nie uległ zmianie, dokumenty można składać od 12 maja 2021 r.”