Aktualizacja wzoru umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – POWR.01.02.01-02-0011/20

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje o aktualizacji wzoru umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – POWR.01.02.01-02-0011/20

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu.