“Access2Markets Seminar” – bezpłatne szkolenie online | 01.06.2022 r.

W imieniu organizatorów  zapraszamy do udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. “Access2Markets Seminar”.
Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets (nowa szata graficzna), w tym min. następujące narzędzia:

   •  ◾ Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
   •  ◾ Mój asystent handlowy dla usług i inwestycji,
   •  ◾ Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
   •  ◾ ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
   •  ◾ bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
   •  ◾ Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
   •  ◾ preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
   •  ◾ statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
   •  ◾ dostęp do informacji dot. agresji Rosji na Ukrainę: mechanizmy wsparcia UE dla Ukrainy, sankcje UE wobec Rosji, Białorusi.

Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania1 czerwca br., godz. 9:00-11:00

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim (bazowy) i kilku innych językach krajów UE.

Link do szkolenia w Access2Marketshttps://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Formularz rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MJune2022Seminar

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel; ministerstw, agencji i innych jednostek administracji zajmujących się handlem międzynarodowym (eksport, import, handel wewnątrz UE).