Public Procurement

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO I WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz. nr 68/2, 68/1 AM-2”

[status: zakończone] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO I WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN. „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU; dz. nr 68/2, 68/1 AM-2” Numer postępowania PZP/7/2021 12.11.2021 r. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzorowanych prac 15.11.2021 r. 16.11.2021 r. 22.11.2021 r. 03.12.2021 r.

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr PZP/29/2021 „Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego.”

Zapytanie ofertowe nr PZP/29/2021, którego przedmiotem jest promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego” zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr: 2021-25312-58007. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58007

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021 „Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego.”

Zapytanie ofertowe nr PZP/28/2021, którego przedmiotem jest promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w transporcie kolejowym na trasach krajowych lub/oraz międzynarodowych realizowanym z/do województwa dolnośląskiego” zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr: 2021-25312-57696 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57696 Ogłoszenie zostało anulowane.

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERAdo wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwai Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości. OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera Formularz zgłoszeniowy kandydata 1 – Informacja o zmianie

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe ZP/3/2021

Zapytanie ofertowe ZP/3/2021 dot. Opracowania Analizy Gospodarczej Dolnego Śląska. Treść zapytania została opublikowana w Bazie Konkurencyjności pod nr: 2021-14191-27434. Kliknij, aby przejść do treści pobierz

Czytaj więcej »

WYNIKI NABORU NA PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości. Informacja o wyborze partnera

Czytaj więcej »

przetarg nieograniczony pzp/1/2020

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony nr PZP/1/2020 na realizację zadania, o wartosci szacunkowej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na krajowych lub/oraz międzynarodowych trasach lotniczych realizowanych z i do Wrocławia” INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Czytaj więcej »

wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym Otwartego Naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – EDYCJA III” w ramach konkursu nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 dla działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej »
en_GB
Scroll to Top