Aktualności

Ogłoszenie o IX naborze formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczyna w dniu 01.07.2022 r. o godzinie 08:00 dziewiąty nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”. Nabór potrwa do 29.07.2022 r. do godziny 15:00. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub

więcej »

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.2 Wsparcie osób

więcej »