newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

ważna informacja !!!

UWAGA NA FIRMY POWOŁUJĄCE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z OPERATORAMI!


Lider Projektu AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, iż w związku z powzięciem informacji o działaniach firm szkoleniowych/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Operatorami realizującymi projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” polegającą m. in. na możliwości pozyskania dotacji na realizację usług rozwojowych tylko w danej firmie szkoleniowej, jako warunku uzyskania dotacji; informujemy, iż OPERATORZY nie współpracują i nie rekomendują współpracy z żadnym podmiotem realizującym usługi rozwojowe.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z aplikowaniem o dotacje są całkowicie bezpłatne i dostępne na stronach internetowych Operatorów m.in www.arleg.eu, www.dawg.pl, www.karr.pl, www.agroreg.com.pl, www.warr.pl, www.dpin.pl.

Przedsiębiorca MA PRAWO samodzielnie wybrać usługę rozwojową (bądź kilka usług u różnych firm szkoleniowych) odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników z zastrzeżeniem spełnienia wymogów Projektu (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest zamieszczony na stronach internetowych Operatorów).

Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia bezpłatne poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej za pomocą mobilnych Specjalistów ds. doradztwa i rekrutacji. Celem doradztwa jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, diagnozowanie w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz doradztwo w zakresie wyboru usługi rozwojowej (korzystanie z systemu BUR).

LISTA OPERATORÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT:

 LIDER PROJEKTU
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. BIURO W LEGNICY ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu BIURO W GŁOGOWIE ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

PARTNERZY PROJEKTU

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław tel. 71 736 63 12, e-mail: szkolenia@dawg.pl

➢ KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

➢ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A. BIURO W NOWEJ RUDZIE
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl BIURO W WAŁBRZYCHU Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

➢ WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

➢ DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Działania takich osób/podmiotów tj. powoływanie się na rzekomą współpracę z Operatorem, celowo wprowadza w błąd zainteresowanych. Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie Lidera Projektu telefonicznie pod nr 76 862 27 77 lub e-mailem na adres uslugirozwojowe@arleg.eu