newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

nasz zespół

zadania: obsługa eksporterów, wsparcie współpracy pomiędzy polskimi firmami i podmiotami operującymi na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów, udostępnianie informacji o zagranicznych, branżowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz dotyczących uwarunkowań eksportowo - inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, identyfikacja rynków zagranicznych odpowiednich dla danego typu produktu/usługi oferowanych przez polskiego producenta/usługodawcę, organizacja misji gospodarczych

zadania: audyty terenów inwestycyjnych, obsługa wizyt inwestorów, promocja oferty inwestycyjnej, organizacja misji gospodarczych, obsługa wizyt studyjnych, organizacja eventów międzynarodowych

zadania: przygotowanie raportów, międzynarodowych analiz i badań rynkowych, współorganizacja eventów międzynarodowych, udostępnianie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia przedsiębiorstw, w tym zachętach inwestycyjnych, tłumaczenie dokumentów z/na j. angielski, polski, ukraiński, rosyjski

zadania: przygotowanie raportów, międzynarodowych analiz i badań rynkowych, współorganizacja eventów międzynarodowych, udostępnianie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia przedsiębiorstw, w tym zachętach inwestycyjnych

zadania: przygotowanie raportów, międzynarodowych analiz i badań rynkowych, współorganizacja eventów międzynarodowych, udostępnianie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia przedsiębiorstw, w tym zachętach inwestycyjnych