newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

konferencje i spotkania tematyczne

TEMATYKA SZKOLEŃ:

  • charakterystyka rynków walutowych
  • metody zawierania transakcji walutowych
  • wsparcie eksportu oraz promocja eksporterów na rynkach zagranicznych (współfinansowanie UMWD)
  • zagadnienia prawno- podatkowe w eksporcie
  • eksport jako możliwość rozwoju firmy
  • strategia eksportowa gwarancją sukcesu
  • prawo w handlu zagranicznym
  • czynniki ekonomiczno - prawne oraz kulturowe w zawieraniu transakcji na przykładzie Szwecji, Danii, Kazachstanu i Turcji
  • wpływ różnic kulturowych na sposób zawierania transakcji
  • prawo międzynarodowe w praktyce

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

e-mail: dcoie@dawg.pl