newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

konferencje i spotkania / webinaria

TEMATYKA SZKOLEŃ:

  • charakterystyka rynków walutowych
  • metody zawierania transakcji walutowych
  • wsparcie eksportu oraz promocja eksporterów na rynkach zagranicznych
  • zagadnienia prawno - podatkowe w eksporcie
  • eksport jako możliwość rozwoju firmy
  • strategia eksportowa gwarancją sukcesu
  • prawo w handlu zagranicznym
  • czynniki ekonomiczno - prawne oraz kulturowe w zawieraniu transakcji 
  • wpływ różnic kulturowych na sposób zawierania transakcji
  • prawo międzynarodowe w praktyce

Aktualna informacja o wydarzeniach >>TUTAJ<<.