newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

usługi dla eksporterów

USŁUGA PRO-EKSPORT:

  • identyfikacja rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicą Polski
  • wyszukiwanie partnerów gospodarczych w kraju i za granicą
  • informacje rynkowe: raporty o rynkach zagranicznych, opracowania sektorowo-problemowe, informacje administracyjno-prawne, finansowe, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, działalność gospodarcza na rynkach zagranicznych,  inwestycje zagraniczne, zasady otwierania oddziałów i przedstawicielstw

USŁUGA PRO-BIZ:

  • informacje o zachętach inwestycyjnych w regionie i kraju
  • promocja oferty inwestycyjnej województwa dolnośląskiego
  • informacje o potencjale gospodarczym regionu oraz podmiotach  poszukujących inwestora
  • wyszukiwanie poddostawców dla inwestorów zagranicznych
  • inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy regiony
  • opieka poinwestycyjna

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

e-mail: dcoie@dawg.pl