newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

nabór do projektu

Szanowni Państwo, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. informuje, iż nabór do projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników - edycja II' został ZAMKNIĘTY.

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

- z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego (m. Wrocław, powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 30.07.2020 r. godzina: 07:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 450 000,00 PLN; Alokacja dostępna na pozostałe kwartały realizacji Projektu: 1 000 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 7:00-14:00.

- elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: szkolenia@dawg.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem - nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 14:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.

Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy!

Poniżej pełna treść komunikatu:

Komunikat_o_wznowieniu_naboru