newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

o projekcie

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, na podstawie umowy partnerskiej przystąpiła do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać we właściwych miejscowo biurach Partnerów Projektu:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. [LIDER PROJEKTU]

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO - GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO LIDERA W LEGNICY
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

BIURO PARTNERA:
al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław
tel. 71 73 66 312, e-mail: szkolenia@dawg.pl

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)

BIURO PARTNERA:
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA W NOWEJ RUDZIE:
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

BIURO PARTNERA W WAŁBRZYCHU:

Rynek 6 (Pokój 2), 58-300 Wałbrzych

tel. 513-907-106, e-mail: bur@agroreg.com.pl

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA:
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO - GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

BIURO PARTNERA:
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.