newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

formy wsparcia oferowane w projekcie

W ramach projektu będą udzielane dwa rodzaje wsparcia:

1. Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę.
2. Wsparcie w formie grantu (bonu), przekazywanego grantobiorcy przez Grantodawcę i przeznaczone na:
- audyt technologiczny, czyli diagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej;
- usługi badawczo-rozwojowe, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.