newsletter zamknij okno >

Dziękujemy za dopisanie się do newsletter'a

Taki adres email jest już dopisany do naszego newsletter'a

Sprawdź naszą ofertę terenów inwestycyjnych >>>

Inwestuj na dolnym śląsku

projekty unijne

Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszy UE, a krajowi i zagraniczni inwestorzy planujący rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność, mogą liczyć na wiele możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach dotacji lub innych form wsparcia, takich jak np. pożyczki preferencyjne. Dotacje są przyznawane konkretnym projektom inwestycyjnym na zasadzie konkursów lub innych procedur kwalifikacyjnych (zależnych od formy pomocy). Subsydia z funduszy UE podlegają ogólnym ograniczeniom wartości pomocy, jaką może uzyskać przedsiębiorstwo (więcej informacji pomocy regionalnej w dziale Zachęty inwestycyjne).

W perspektywie finansowej Unii Europejsciej na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu polityki spójności kwotę 82,5 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na badania naukowe, rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową.  Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Cześć z dostępnej puli środków z budżetu unijnego zostanie najprawdopodobniej przeznaczona na następujące Krajowe Programy Operacyjne:

 

Program   

Przeznaczone fundusze
w latach 2014-2020
(w mld euro)

Infrastruktura i Środowisko 27,41
Inteligentny Rozwój   8,61
Wiedza Edukacja Rozwój 4,69
Polska Cyfrowa 2,17
Polska Wschodnia 2,00
Pomoc Techniczna 0,70

 

Każdy z powyższych programów ma swoje własne priorytety pomocy i plany dystrybucji funduszy. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o potencjalnym wsparciu z funduszy UE dla Państwa projektu inwestycyjnego.


Polska jest jednym z największych zwycięzców w ostatnich negocjacjach ze względu na wzrost funduszy zarówno dla rolnictwa jak i przyznawanych w ramach polityki spójności. Polska, jako największy rozwijający się kraj w UE, otrzymuje większość środków z unijnego budżetu polityki spójności.

(Źródło: KPRM,Wynik Rady Europejskiej. Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020)

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dział Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. + 48 71 794 54 46
tel. + 48 71 343 42 36
tel. + 48 71 343 42 34

e-mail: dcoie@dawg.pl